Một Vòng Triễn Lãm Báo Cáo Trại Sáng Tác & Sáng Tác Mới 2015

2373

Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm báo cáo kết quả 8 trại sáng
tác mỹ thuật và các sáng tác mới trong năm 2015. Các tác phẩm được trưng
bày cho thấy sự phong phú về khuynh hướng sáng tác và chất liệu.

Từ ngày      21-08 đến 03-09-2015
Địa điểm      Bảo tàng Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
                   97A Phó Đức Chính – Quận I
Được biết, Năm
2015,Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hoạt động 08 trại thực tế,
sáng tác từmiền Trung đến đồng bằng sông Cữu Long. Sau khi kết thúc các
trại đều có báocáo sơ kết tại địa phương nơi tổ chức.
Việc
tổngkết hoạt động 08 trại sáng tác để báo cáo kết quả với lãnh đạo
Thành phố và đồngthời cũng để giới thiệu những sáng tác mới trong năm
đối với hội viên  không có điều kiện dự trại như thông lệ sẽ đượctiến
hành vào trung tuần tháng 08-2015.
Các đềtài trong đợt thực tế sáng tác cũng đã phổ biến cho trại viên
-Về lịch sử, về cácthời kỳ kháng chiến cứu nước, truyền thống văn hóa dân tộc.
-Về công cuộc đổi mới,xây dựng và bảo vệ đất nước, những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểutrong xã hội, của thời đại.
-Thiếu niên, nhi đồng,dân tộc thiểu số, nông thôn (đặc biệt đề tài Nông thôn mới).
-Sự nghiệp phát triểnkinh tế-văn hóa-xã hội thời kỳ mới trong phạm vi toàn quốc nói chung và ở địaphương nói riêng.
-Bảo vệ biên giới- Biểnđảo.
-Thành phố Hồ ChíMinh xây dựng và phát triển. Ưu tiên các đề tài về TP. HCM.
===