Triển lãm kết nạp hội viên mới đợt 33-2020

1748

Thân mời các bạn cùng tham gia thưởng lãm Triển lãm kết nạp hội viên mới đợt 33-2020

Thời Gian: từ ngày 1-2 đến ngày 7-2-2021

Địa Điểm: Hội Mỹ Thuật TPHCM, 218A Pasteur Quận 3 TP HCM Vào cửa tự do.

Hội Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kết nạp hội viên mới đợt 33-2020 sau khi đã được kết luận xét chọn bởi 11 thành viên Ban Chấp Hành trong cuộc họp ngày 30-12-2020.

Có tổng cộng 31 hội viên gồm 16 hội viên chính thức và 15 hội viên liên kết thuộc các chuyên ngành hội họa, trang trí, đồ họa, điêu khắc đã chính thức là hội viên Hội Mỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh.Triển lãm trưng bày 62 tác phẩm với nhiều chất liệu đa dạng, Tranh Thủy Mặc, Sơn Dầu, Lụa… từ ngày 1-2 đến ngày 7-2-2021.

Tác phẩm Cao Sơn Thiên Lại Khúc của Họa Sĩ Mã Hồng Sơn, Kích Thước 68 x 68 cm