Triển Lãm Báo Cáo Trại Sáng Tác Và Sáng Tác Mới 2021

1417

Thân mời các bạn tham gia thưởng lãm Triển Lãm Báo Cáo Trại Sáng Tác Và Sáng Tác Mới 2021. Do Hội Mỹ Thuật TPHCM tổ chức.
Tại: 218A Pasteur Quận 3 TPHCM.
Vào Cổng Tự Do.

Đợt 1: Tác phẩm Điêu Khắc, Gốm và Hội Họa (Arcylic và tổng hợp)
từ 5-11 đến 11-11 offline. Từ 9-11 đến 15-11 online

Đợt 2: Tác phẩm Tranh Sơn Mài, Lụa
từ 13-11 đến 19-11 offline. Từ 17-11 đến 23-11 online

Đợt 3: Tác phẩm Tranh Sơn Dầu, Tranh Thủy Mặc, Tranh Bột Màu, Fresco, Chì Màu
từ 21-11 đến 27-11 offline. Từ 25-11 đến 1-12 online

Đợt 4: Tác phẩm Đồ Họa, Tranh Màu Nước
từ 28-11 đến 5-12 offline. Từ 3-12 đến 9-12 online

Online được triển lãm trên Fanpage Chính Thức Của Hội: https://www.facebook.com/hmtqe
Đơn Vị Tổ Chức: Hội Mỹ Thuật TP.HCM.