Tranh Thủy Mặc Công Bút

4962
Công Bút Họa được chia thành 2 loại:
a/ Bạch miêu họa 白描畫


Bạch miêu họa hay Công bút bạch miêu 工筆白描 là những bức tranh vẽ đường nét rõ ràng, chi li, dùng đơn sắc. Loại tranh này xuất hiện rất sớm ở Trường Sa tỉnh Hồ Nam thời chiến quốc.
Bức Ngũ Mã Đồ của Lý Công Lân thời Bắc Tống đánh dấu cho sự phát triển toàn diện của thể loại này.

 Một con ngựa trong số Ngũ Mã Đồ

Bức Vân Long Đồ của Trần Dung là một ví dụ khác của thể loại này.

《雲龍圖》 南宋 陳容

Vân Long Đồ – Trần Dung (Nam Tống)
b/ Trọng thái họa 重綵畫

Trọng thái họa hay Công bút trọng thải 工筆重綵 là loại tranh lấy ngũ sắc làm
quan trọng. Việc phối màu và đường nét đạt đến mức tinh vi, sắc sảo.

閑情 – 趙國經、王美芳
Nhàn tình – Triệu Quốc Kinh và Vương Mỹ Phương
Có thể nói trọng thái họa tạo nên sức quyến rũ mạnh mẽ, đặc biệt thể loại
này thường dùng để vẽ mỹ nhân hay các bức tranh hoa lá cây cỏ đầy sắc
màu.
芙蓉錦雞圖
Phù Dung Cầm Kê Đồ
Tống Huy Tông (Nam Tống)===Sưu Tầm