Triễn Lãm Mỹ Thuật 2016

2616

Sáng ngày 6/8/2016 tại Bảo Tàng Mỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh, số 97A Phó Đức Chính, quận 1 , TPHCM. đã diễn ra lễ khai mạc Triễn Lãm Mỹ Thuật Khu Vực VI – TP. Hồ Chí Minh, Lần Thứ 21 2016. Diễn ra từ ngày 6/8 – 15/8/2016.

Tham dự triễn lãm có 120 tác phẩm được tuyển chọn, do hội mỹ thuật Việt Nam và hội Mỹ Thuật TPHCM kết hợp với Bảo Tàng Mỹ thuật TPHCM tổ chức.

Các tác phẩm với nhiều chủ đề: điêu khắc, sơn dầu, thủy mặc, là những tác phẩm mới nhất tính từ tháng 6/2015 đến hết tháng 6/2016 của các tác giả.

Được tham gia triễn lãm tranhthuymac.com.vn đã có dịp ghi lại những hình ảnh của buổi triễn lãm và một số tác phẩm. Gửi các bạn yêu thích thủy mặc thưởng lãm.

Ngoài ra, trong buổi khai mạc, hội mỹ thuật Việt Nam đã trao thưởng cho 3 giải B, 3 giải C và 6 giải khuyến khích và các giải được chọn để đầu tư sau này. Trong đó có tác phẩm thủy mặc của họa sĩ Trương Lộ đạt giải C.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi triễn lãm:

tranh thuy mac

tranh thuy mac tranh thuy mac

tranh thuy mac

tranh thuy mac tranh thuy mac tranh thuy mac tranh thuy mac tranh thuy mac tranh thuy mac tranh thuy mac

 

Lịch tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ 21 năm 2016

 

TT

Tên triển lãm, địa điểm

Ngày nhận tác phẩm

Ngày dàn dựng TL

Hội đồng chấm giải

Thời gian triển lãm

1

TLMT Khu vực VI

TP.Hồ Chí Minh

Từ 28/7 đến 31/7/2016

Từ 01/8 đến 04/8/2016

Thứ sáu 5/8/2016

6/8 – 15/8/2016

2

TLMT Khu vực VIII

Tiền Giang

Từ 31/7 dến 3/8/2016

từ 04/8 đến 07/8/2016

Thứ hai

8/8/2016/

9/8 – 18/8/ 2016

3

TLMT Khu vực VII

Lâm Đồng

Từ 03/8 đến 06/8/2016

Từ 07/8 đến 10/8/2016

Thứ năm

11/8/2016

12/8 – 21/8/2016

4

TLMT KVI Hà Nội

Đồ họa, Điêu khắc, MTUD

Từ 06/8 đến 09/8/2016

từ 10/8 đến 12/8/2016

Thứ ba

16 và thứ tư 17/8/2016

12/8 – 24/8/2016

5

TLMT KV V

Quảng Ngãi

Từ 07/8 đến 10/8/2016

Từ 11/8 đên 14/8/201`6

Thứ hai

15/8/2016

16/8 – 25/8/2016

6

TLMT KV IV

Quảng Trị

Từ 10/8đến 13/8/2016

Từ 14/8 đến 17/8/2016

Thứ năm

18/8/2016

19/8 – 28/8/2016

7

TLMT KV III

Lai Châu

Từ 16/8 đến 19/8/2016

Từ 20/8 đến 23/8/2016

Thứ tư 24/8/2016

25/8 – 3/9/2016

8

TLMT KV II

Hải Phòng

Từ 19/8 đến 22/8/2016

Từ 23/8 đến 26/8/2016

Thứ bảy 27/8/2016

28/8 – 6/9/2016

9

KVI Hà Nội

Ngành Hội họa

Từ 21/8 đến 24/8/2016

Từ 25/8 đến 28/8/2016

Thứ ba

6/9/2016

29/8 – 8/9/2016

10

Triển lãm Giải thưởng Hội MTVN

Thứ ba

13/9

Trao giải: 23/9/2016