Sơ Lược Các Thể Loại Tranh Thủy Mặc

5918

Hội 繪 là vẽ, Họa 畫 là bức tranh. Hội họa là vẽ một bức tranh. Về từ ngữ thì đơn giản là vậy nhưng để thưởng thức một bức tranh Trung Quốc, trước tiên ta cần biết qua các thể loại tranh. Tuy nhiên, việc phân loại tranh cũng có nhiều cách. Qua tìm hiểu tôi xin phân loại tranh theo ba tiêu chí chính sau:

1/ Phân loại theo chất liệu:

    Căn cứ theo chất liệu tạo nên bức tranh thì có hai loại chính:
a/ Thủy Mặc Họa 水墨畫: Thủy nghĩa là nước, mặc nghĩa là mực. Tranh thủy mặc (đôi khi gọi trại là Tranh Thủy Mạc) là tranh vẽ bằng mực nước.
    b/ Bích Họa 壁畫:  là loại tranh được vẽ trên tường, nó xuất hiện từ rất sớm trong đời sống thời thượng cổ của người Trung Quốc.

2/ Phân loại theo kỹ pháp

Kỹ thuật và phương pháp hội họa Trung Quốc rất đa dạng. Dưới gốc độ tổng
quát, có hai kỹ pháp 技法 (lấy thủ pháp làm cơ sở) chi phối nền hội họa
Trung Quốc và cũng là phương pháp hội họa đặc thù của Phương Đông, đó
là:

a/ Tả Ý họa 寫意畫:  là phỏng vẽ theo ý của tác giả, loại tranh này ngày nay còn gọi là Tranh Ấn Tượng    b/ Công Bút họa 工筆畫: Là những bức tranh được vẽ tỉ mi công phu và chi tiết, chú trọng vào kỹ thuật.
3/ Phân loại theo nội dung
Về nội dung Hội hoạ Trung Hoa thể hiện ba phạm trù bao quát:
Nội dung của tranh hoa điểu rất phong phú, đa dạng như chim chóc, hoa cỏ
hay các loài vật. Tùy theo sở thích hay sở trường của họa gia mà họ chọn
một hoặc một vài loài vật cụ thể để sáng tác.
b/ Sơn Thuỷ hoạ 山水畫:
Tranh sơn thủy hay Tranh phong cảnh là những bức tranh vẽ lên những cảnh quan
sông, núi khi thì hùng vĩ, khi thì tĩnh lặng. Đây là loại tranh tiêu
biểu nhất của Trung Quốc.
    c/ Nhân Vật họa 人物畫:
Vẽ tranh nhận vật đã có lâu đời, xuất hiện sớm nhất có lẽ từ thời nhà
Thương, đó là sự kiện trong Kinh Thư, thiên Duyệt Mệnh說命: vua Cao Tông
nhà Thương mộng thấy hiền thần rồi truyền cho vẽ tranh để tìm kiếm khắp
trong thiên hạ. Cuối cùng tìm gặp người giống như bức họa tên là Duyệt ở
đất Phó Nghiêm, nhà vua bèn lập ông làm Tể Tướng lấy tên đất làm họ nên
gọi ông là Phó Duyệt. Nhân
vật trong tranh thường là các chân dung nhân vật lịch sử như Danh thần
tướng lĩnh, văn nhân thi sĩ, đặc biệt là các bức mỹ nhân.Thông qua các nội dung trên mà các hoạ gia trình bày tác phẩm hội hoạ theo
một Chủ đề cụ thể như nói về phong tục, tôn giáo tín ngưỡng, các loài
vật, hoa cỏ trong thiên nhiên … Do vậy, trong một bức hoạ có khi thì
chỉ vẽ đơn thuần một nội dung, có khi thì tổng hoà các nội dung với nhau
làm cho nội dung của bức hoạ phong phú và đa dạng nhưng hàm nghĩa sâu
xa.

Sưu Tầm