Home Triển Lãm Tác phẩm Gốm thành quả của trại sáng tác 2020 116906694_2229490373863418_5357624599389255243_o

116906694_2229490373863418_5357624599389255243_o

116868428_2229490457196743_2628341719448096666_o
Triển-Lãm-Mỹ-Thuật-Khu-Vực-VI-TP.HCM-Lần-25-Năm-2020-7-Tranhthuymac.com_.vn_-1