Home Triển Lãm Tác phẩm Gốm thành quả của trại sáng tác 2020 Triển-Lãm-Mỹ-Thuật-Khu-Vực-VI-TP.HCM-Lần-25-Năm-2020-7-Tranhthuymac.com_.vn_-1

Triển-Lãm-Mỹ-Thuật-Khu-Vực-VI-TP.HCM-Lần-25-Năm-2020-7-Tranhthuymac.com_.vn_-1

116906694_2229490373863418_5357624599389255243_o