Triển Lãm Tác phẩm Gốm thành quả của trại sáng tác 2020

1675

Triển Lãm Tác phẩm Gốm thành quả của trại sáng tác 2020
Tại: Hội Mỹ thuật Thành Phố, 218A Pasteur Q3. TP.HCM.
Thời Gian :17 g chiều 31-07 – 06-08-2020

Với 123 tác phẩm và cụm tác phẩm của 26 tác giả rất đa dạng, phong phú trong chất liệu men màu và gốm nung

Thân mời các bạn tham gia thưởng lãm.