Xa giá Đường Minh Hoàng – Lý Tư Huấn(Li zi xun)

tranh sơn thủy

Xa giá Đường Minh Hoàng – Lý Tư Huấn(Li zi xun)

tranh sơn thủy
Sông núi tuyết tan – Vương Duy (Wang Wei)