Tranh thủy mặc Bích Họa

3817
Bích Họa xuất hiện từ rất sớm trong đời sống thời thượng cổ của người Trung
Quốc. Thể loại tranh này có thể chia làm ba nhóm lớn:
1/ Mộ thất bích hoạ. 墓室壁畫

Các nhà khảo cổ phát hiện nhiều bức bích họa có trên các lăng tẳm, ngôi mộ
cổ từ thời đại Tần – Hán. Nội dung bức tranh thường thể hiện các hình
ảnh về tâm linh hoặc về các sự kiện, nhân vật….

玄武圖
Huyền vũ đồ
徐顯秀墓壁畫
Từ Hiển Tú mộ bích hoạ
2/ Đôn Hoàng bích họa 敦煌壁畫Đặc biệt trong thể loại này có một loạt tranh về Phật giáo được phát hiện
trong 492 hang động ở trung tâm thành phố Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc gọi là
Đôn Hoàng Bích họa 敦煌壁畫.

3/ Vĩnh lạc cung bích hoạ 永樂宮壁畫
Đại diện cho thể loại bích họa được vẽ trong các cung thất. Đây là nơi
trình bày nhiều bức tranh trên tường, khởi thủy xây dựng ở trấn Vĩnh Lạc
(thuộc tỉnh Sơn Tây) từ năm 1240 thời nhà Nguyên, đến năm 1358 toàn bộ
công trình cơ bản hoàn thành.

Sưu Tầm