Một số hình ảnh giao lưu tranh thủy mặc 15 tháng 1 âm lịch 2015

3086

19:00 ngày 5/3/2015 nhằm 15 tháng 1 âm lịch tại Trung tâm văn hóa Quận 5
số 105 Trần Hưng Đạo, phường 6, Hồ Chí Minh. Có triển lãm và giao lưu
vẽ tranh thủy mặc, thư pháp

tranh thủy mặc

tranh thủy mặc

tranh thủy mặc

tranh thủy mặc

Các họa sĩ đang vẽ tranh hợp tác
tranh thủy mặc

tranh thủy mặc

tranh thủy mặc
Họa sĩ Trương Lộ đang lạc khoản cho tranh

tranh thủy mặc
Add caption

tranh thủy mặc

tranh thủy mặc

tranh thủy mặc

tranh thủy mặc

tranh thủy mặc
tranh thủy mặc