Triển Lãm Mỹ Thuật Khu Vực VI TP.HCM Lần 25 Năm 2020

2325

Triển Lãm Mỹ Thuật Khu Vực VI TP.HCM Lần 25 Năm 2020

Tại: Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM – 97A Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh
Thời Gian: Khai Mạc sáng 5/8/2020 – 14/8/2020

Sự kiện được tổ chức bời: Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Hội Mỹ thuật TP.HCM và Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Thân mời các bạn tham gia thưởng lãm.