[tdc_zone type=”tdc_content”][vc_row][vc_column]

Tranh Thủy Mặc Công Bút

Công Bút Họa được chia thành 2 loại: a/ Bạch miêu họa 白描畫 Bạch miêu họa hay Công bút bạch miêu 工筆白描 là những bức tranh...

Tài Liệu Thư Họa

te bach thach tranhthuymac.com.vn

TỀ BẠCH THẠCH (1863-1957)

TỀ BẠCH THẠCH (1863-1957) Tề Bạch Thạch là một thiên tài hội họa lỗi lạc, một danh nhân văn hóa thế giới. Nửa cuối thế...
[/vc_column][/vc_row][/tdc_zone]