Giới thiệu

Website cung cấp kiến thức và tư liệu hình ảnh đẹp trong tranh thủy mặc, giúp người thưởng lãm có thể hiểu được cái đẹp trong tranh thủy mặc.
Chúc các bạn vui vẻ.