bac ngoi thang – Copy

bút sắt thư pháp ký họa ngòi cong
but sat viet thu phap ky hoa (7)
bac ngoi thang